Missie

Wij willen van betekenis zijn voor de mens. Iedereen moet de aandacht krijgen die zij verdient. Welke afkomst of welk niveau je ook hebt, met de juiste aandacht ligt er voor iedereen een carrière in het verschiet. De werkzoekende die op zoek is naar een nieuwe baan, de internationale medewerker die zijn eerste baan in Nederland heeft, de klant die advies nodig heeft voor zijn HR-vraagstuk: wij willen bereiken dat iedereen zich verbonden voelt met Take Care Works. In een steeds meer digitale wereld willen wij de verbinding blijven behouden. Wij focussen ons op de menselijke factor met oog op de wereld van morgen.

Take

 • Gelijkwaardigheid

  Gelijkwaardigheid is het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen. Ongeacht welke verschillen er zijn benaderen wij iedereen op basis van gelijkheid.

 • Verbinding

  In verbinding zijn met jezelf betekent dat je je kunt verbinden met de ander. In ons werk willen we graag die verbinding tot stand brengen door eerlijk en oprecht te zijn. Maar we houden eerst die spiegel ons zelf voor.

Care

 • Betrouwbaarheid

  Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen. Afspraak is afspraak. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Een externe boodschap, is een interne opdracht.

 • Empathisch

  Wij kunnen ons verplaatsen in de mensen waarmee we gaan samenwerken. Begeleiding, aandacht en zorg. Focus op de langer termijn relatie, met aandacht op de mens.

Works

 • Deskundigheid

  Deskundigheid betekent voor ons datgene wat we doen, goed te doen. Met onze jarenlange ervaring in de branche en gecombineerde expertise mag je dit van ons van verwachten. Samen optrekken in een adviseren en bemiddelende rol.

 • Ondernemend

  We zijn ondernemend vanuit optimisme. We zijn besluitvaardig als dit aan ons gevraagd wordt, maar we handelen nooit onbezonnen.